РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ КАТЕГОРИЯ F


Това е разрешително, което дава право на ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА РАБОТА в Република Кипър. То засяга ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА ЕС.

Такова разрешително се дава и на брачния партньор и на непълнолетните деца (под 18 години) на притежателя.

Съгласно решение на Министерството на вътрешните работи на Република Кипър от 7/05/2009, когато лице, което не е гражданин на ЕС закупи ИМОТ – ДОМ за себе си и своето семейство за сума от и над €300.000, негово заявление за постоянно пребиваване категория F се разглежда с благоразположение.

Този вид разрешително се предоставя на онези лица, които НЕ СА ГРАЖДАНИ НА ЕС, които притежават и  разполагат изцяло и свободно с ГАРАНТИРАН ГОДИШЕН ДОХОД, който е достатъчно висок, за да им осигури достоен живот в Кипър, БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА УПРАЖНЯВАТ НИКАКВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗАНАЯТ ИЛИ ПРОФЕСИЯ. Този доход трябва да бъде от законни източници от чужбина. Например може да е доход от пенсии, постоянни депозити, стопански дейности, собственост на дружества, акции и т.н.

Съгласно разпоредбите на закона, МИНИМАЛНИЯТ изискван годишен доход е €9,568.17 за един кандидат, и €4,613.22 за всяко лице на издръжка, но Гражданският регистър и емиграционния отдел може да изискат ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУМИ, при необходимост. Тези допълнителни суми могат да идват от годишни разходи за поддръжка на имущество, образователни, медицински и други нужди на семейството за всеки отделен случай. Винаги трябва да се взимат под внимание ВСИЧКИ НУЖДИ НА СЕМЕЙСТВОТО на кандидата и да се предоставят надеждни доказателства, че кандидатът може да покрива всички тези нужди в дългосрочен план. Той трябва да докаже, че средствата, които получава от чужбина, ще бъдат достатъчни за покриване на ВСИЧКИ РАЗХОДИ на семейството му.

Тъй като Категория F е разрешителното, което се дава еднократно, но за постоянно пребиваване в Кипър, имиграционните власти ще проучват СТАБИЛНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на годишния доход доста продължително. Наличието на собствена солидна сума пари, депозирана в кипърска банка, може да ускори процеса на кандидатстване.

 

По принцип най-важните изисквания са:

  1. Кандидатът да притежава достатъчно парични средства за покриването на всички разходи на всички членове на семейството му
  2. Тези пари идват от чужбина
  3. Тези пари идват от легални източници
  4. Този доход е гарантиран, надежден и непрекъснат в дългосрочен план и ще продължи да е наличен във времето

 

Ако съществува основателно съмнение, че кандидатът или някое от лицата на негова издръжка могат да се превърнат в НЕОБОСНОВАНО БРЕМЕ ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ на Република Кипър, по това заявление ще бъде даден отказ.

 

 

Ако притежател на разрешително категория F не живее в Кипър в продължение на почти две години, той може да загуби правото си на постоянно пребиваване в Кипър.

Areti Charidemou & Associates LLC Law Firm